Disclaimer

  Disclaimer

  In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  De eigenaar: de eigenaar van de website

  Gebruik(en): alle denkbare handelingen

  U: de gebruiker (bezoeker) van de website

  De content: alle in de website aanwezige inhoud

  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer:

  De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

  De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

  Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan E-bikez te worden verzocht.


  geen resultaten
  Disclaimer (English)

  Disclaimer (English)

  This disclaimer shall apply:

  1 The owner: the owner of the website

  2 Usage: all possible actions

  3 You, the user (visitor) of the site

  4 The content: all the website content

  The following applies to the page you are currently viewing. When u are using this page, you agree to this disclaimer:

  The content is by the owner with the utmost care, yet, the owner accepts no liability for any inaccuracies displayed.

  The owner is not responsible for content on this website linked files and / or websites referenced.

  Unauthorized or improper use of the content or parts infringe intellectual property rights.

  Permission to use the displayed content or parts of it, on publicly accessible areas must be expressly authorised by E-bikez.

  Copyright © 2024 E-bikez. Alle rechten voorbehouden Van Dijck fietsen | Huyser fietsen